New Connect

Nabycie akcji emitenta oraz zmiany stanów pośredniego posiadania akcji.

Archiwum

 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza.

  Zarząd wyjaśnia, że spółka DAMF Invest S.A. w Płocku złożyła zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem trzecim zawartej w dniu 25.10.2012 r.

  Wobec faktu, że DAMF Invest S.A. oraz podmiot trzeci, z którym zawarta została umowa z dnia 25.10.2012r. są podmiotami zależnymi od Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza, zawiadomienia tych podmiotów zawierają informację o tym, że liczba posiadanych przez nich łącznie pośrednio akcji Emitenta nie uległa zmianie. Zmiany nastąpiły na poziomie podmiotowym w zakresie posiadanych przez podmioty zależne od Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza akcji Emitenta.

  Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

  Załączniki: