New Connect

Nabycie oraz pośrednie zbycie akcji Emitenta