New Connect

Nabycie oraz zbycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie o pośredniej zmianie stanu posiadania przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: