New Connect

Władze G – Energy S.A.

Zarząd

 

Wykształcenie;

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek: Górnictwo i Geologia, w zakresie Gazownictwo Ziemne

Doświadczenie zawodowe;

INVESTUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
METALKON S.A. z siedzibą w Toruniu) 2010 do 2017

Prezes Zarządu,

 • Inwestycje Spółki w innowacyjne kierunki gospodarki odpadami, szczególnie w zagospodarowanie osadów ściekowych z wykorzystaniem wody podkrytycznej. Działania mające na celu wprowadzenie przemysłowe technologii, współpraca ze znaczącymi jednostkami badawczymi oraz potencjalnymi odbiorcami przemysłu cementowego oraz energetyki zawodowej.
 • Inwestycje i prowadzenie procesu kompleksowego lakierowania lamp typu PAR dla Philips Polska
 • Inwestycje i zawiązanie spółki celowej z podmiotem ukraińskim w przedmiocie wprowadzenia na rynek europejski innowacyjnej hydroizolacji produkcji ukraińskiej
 • Budowa zaplecza parku maszynowego dla obróbki wtórnej odpadu poliolefin, wykonanie prototypu innowacyjnej maszyny do rozdrabiania folii, brak odpowiednika w rozwiązaniach przemysłowych
 • Gospodarka nieruchomościami przemysłowymi i biurowymi należącymi do Spółki
 • Wprowadzenie w Spółce zasad równoważnego rozwoju, podpisanie Karty Różnorodności.

 

2015-2016 ENDOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kopalina. Wiceprezes Zarządu.

 • kreowanie i wdrażanie krótko i długoterminowej strategii biznesowej Spółki,
 • przygotowanie i realizacja założeń budżetowych,
 • optymalizacja działań operacyjnych gwarantująca maksymalne zadowolenie klienta przy minimalnych kosztach operacyjnych,
 • stałe monitorowanie wskaźników operacyjnych i finansowych spółki,
 • budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi i rynkiem kapitałowym,
 • stały monitoring rynku robót budowlanych w sektorze gazowym – analiza trendów w kontekście rozwoju spółki i podnoszenia jej wartości
 • rozwój organizacji poprzez budowę i implementację narzędzi oraz procesów wspierających codzienne zarządzanie spółką
 • zarządzanie operacyjne realizacją specjalistycznych robót budowlanych dla sektora gazowego tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

2005 – 2010 Przedsiębiorstwo Branżowe Gazownia Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie – Kierownik  ds. eksploatacji stacji gazowych, Mistrz sieci, instalacji gazowych i sanitarnych.

 • Dozór techniczny nad procesami eksploatacji stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
 • Wykonywanie czynności sprawdzających przebieg procesu eksploatacji, fizyczny dozór i kontrola na obiektach gazowych

 

PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu – Stażysta, Pracownik Techniczny

 

Ponadto Pan Grzegorz Cetera jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych z siedzibą w Warszawie.


 

Magister prawa, absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze”. Ukończył także Stosunki Międzynarodowe (absolutorium) oraz Program ESL Leadership w Manhattan College (Nowy Jork).

Pan Tomasz Bujak zajmuje się zagadnieniami prawno–ekonomicznymi związanymi z procesami inwestycyjnymi, prawem rynków kapitałowych, handlowym, gospodarczym oraz zagadnieniami corporate governance, CSR, a także raportowania wg standardu GRI.

Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach handlowych, procesach inwestycyjnych: due diligence oraz M & A, a swoje doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA oraz Kanadzie gdzie pracował dla spółek amerykańskich z listy Fortune 500. Pełnomocnik akcjonariuszy na ponad stu Walnych Zgromadzeniach w tym spółek z WIG 20, 40 i 80. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń, konferencji i seminarium z zakresu prawa, ekonomii, rynku kapitałowego oraz komunikacji w biznesie, wielokrotnie jako panelista lub prelegent. Twórca cyklicznych konferencji ”CSR na GPW”, oraz współorganizator innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Governance.

Wykonuje funkcje zarządcze w spółkach kapitałowych notowanych na GPW: Wiceprezes Zarządu w KG Efekt S.A. oraz G-Energy S.A., a także w zarządach innych spółek, w szczególności z Grupy Kapitałowej Starhedge. Zasiada w Zarządzie spółek: Fabryka Ossera Sp. z o.o., Starhedge – Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o., Starhedge Development Sp. z o.o., Starhedge Capital Sp. z o.o. Przewodniczący Komitetu Audytu w Work Service S.A., Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek kapitałowych Solar-Energy S.A, Investus Capital S.A., Onico S.A., Krezus S.A., Członek Rad Nadzorczych w Surtex sp. z o.o., Drewex S.A.

Posiada doświadczenie w pracach komisji i podkomisji sejmowych ds. energetyki , sprawiedliwości , komisji „Przyjazne Państwo” oraz komisji senackich . W przeszłości Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uczestnik w cyklu konsultacji społecznych dotyczących ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego działalność pro–bono dotyczy wsparcia społeczności w procesach Prawno – administracyjnych oraz budowania kultury prawnej w społeczeństwie obywatelskim. Przez 7 lat (do końca 2019 roku) był Sędzią społecznym w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W latach 2007-2011 (dwie kadencje) Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od marca 2011 roku Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych, jako jedno z pierwszych w Polsce Stowarzyszenie było sygnatariuszem „Karty Różnorodności”. W latach 2011-2012 wykładowca akademicki – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Pan Tomasz Bujak biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie rosyjskim, zna język niemiecki.


 Rada Nadzorcza


Wykształcenie;

– 2004 doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

– 1985 mgr inż. Zootechnik – Wydział Zootechniki Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy

Przebieg pracy zawodowej.

 • 1987 – 1989 KPGR Goleniów – kierownik zakładu – Gospodarstwo Rolne Stepnica
 • 1989 – 1990 KPGR Wapnica – wicedyrektor Kombinatu
 • 1990 – 1992 Urząd Wojewódzki Szczecin – dyrektor Wydziału Rolnictwa
 • 1992 – 1993 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – dyrektor Oddziału Szczecin
 • 1993 sekretarz stanu – Kierownik Resortu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej
 • 1995 – 1997 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Dyrektor ds. Osadnictwa
 • 1997 – 1999 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka
 • 1997 – 2001 Poseł na Sejm RP III Kadencji

Po zakończeniu pracy w parlamencie od 2001 między innymi;

 • wykładowca – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • własna działalność gospodarcza
 • założyciel i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca

Najważniejsze odznaczenia i nagrody;

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (3 czerwca 2011)
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za rok 2009 w dziedzinie promocja województwa

Książki opublikowane przed 2004r;

 • „Warunki przejęcia gospodarstw rolnych”, Wydawnictwo Duszpasterstwa  Rolników, Włocławek 1993

Artykuły i publikacje sprzed 2004r;

 • Rola polityków i Kościoła w okresie transformacji rolnictwa polskiego i dobie integracji z Unią Europejską”, Kalendarz Rolników 1996,
 • „Osadnictwo po byłych PGR-ach”, Kalendarz Rolników 1997, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 1997
 • „Razem możemy nie obawiać się przyszłości”, Kalendarz Rolników 1999, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 1999
 • „Modernizacja wymogiem chwili”, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 7/2003
 • „Paradygmat wsi polskiej”, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 1/2004
 • „Problemy adaptacyjne polskiej wsi i rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską” – rozprawa doktorska, 2004

Artykuły i publikacje po 2004r;

 • „Polskie rolnictwo w perspektywie trendów światowych”, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 2/2005;
 • „Polska liga europejska”, Rzeczpospolita z dnia 14 marca 2005 r.
 • „Czwórmiasto Kujawsko – Pomorskie jako element regionalnych studiów strategicznych”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008 r.
 • „Solidarna Polska w liberalnej Europie”, [w:] Dylematy współczesnego Liberalizmu, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008

Konferencje – zestawienie z lat 2004 – 2009;

 • 2004 – 2009 – Forum Ekonomiczne w Krynicy – moderator panelu dotyczącego perspektyw rozwoju rolnictwa w skali globalnej;
 • 2004 –  2009 –  Forum Gospodarcze w Ciechocinku/Toruniu (od 2008 r.) – organizator
 • 2005 – konferencja naukowa „Regiony Europy Środkowej i Wschodniej Wobec globalizacji i integracji międzynarodowej”, Ciechocinek 2005 – prelegent „Koncepcja Four City jako element regionalnych studiów strategicznych”
 • 2005 – konferencja organizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki „Rewitalizacja gmin wiejskich kujawsko – pomorskiego Obszaru metropolitalnego”;
 • 2006 – konferencja Agencji Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A., Poznań 2006 – prelegent – „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój inwestycji lokalnych”;
 • konferencja Krakowskiego Parku Technologicznego, Kraków
 • 2006 – prelegent „Finansowe środki zewnętrzne i ich rola Inwestycyjna”;
 • konferencja Agencji Rezerw Materiałowych, Kierz k/Poznania
 • 2006 – konferencja „Dylematy współczesnego liberalizmu”;
 • 2009 – panel dyskusyjny „Dylematy współczesnego konserwatyzmu”
 • Podczas XVI Forum Gospodarczego w Toruniu (21 kwietnia 2009 r.)

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wykształcenie;

wyższe techniczne – magister inżynier chemii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej

Rok ukończenia: 1983

Działalność zawodowa i publiczna;

 • od 2007 roku – działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze pod firmą: „Jacek Piechota Solution Partners”
 • od października 2007 prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • od sierpnia 2012 prezes Stowarzyszenia „Europa-Północ-Wschód”
 • od grudnia 2012 – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” Sp.z o.o.
 • od 2005 roku – przewodniczący Rady Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”

Doświadczenie zawodowe;

 • Od 2007 – przedsiębiorca
 • 2009 – 2010 – prezes Zarządu Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A.
 • 2001 – 2005 – minister gospodarki, sekretarz stanu w MGPiPS, w MGiP, minister gospodarki i pracy
 • 1990 – 2007 – poseł zawodowy (od 1985 – poseł na Sejm)

Działalność parlamentarna;

Poseł na Sejm IX, X, I, II, III, IV i V kadencji, nieprzerwanie od 1985 do 2007 roku poseł z okręgu szczecińskiego (woj. Zachodniopomorskie)

W Sejmie V kadencji:

 • Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości – przewodniczący komisji
 • Komisja Gospodarki
 • Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD ds.polityki gospodarczej

W czasie IV kadencji – członek rządu

W Sejmie III kadencji:

 • Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – przewodniczący komisji
 • Komisja Transportu i Łączności – czł. podkomisji ds. łączności
 • Czł. Prezydium Klubu Parlamentarnego SLD

W Sejmie II kadencji:

 • Komisja Transportu, Łączności, Handlu i Usług – czł. podkomisji ds. łączności
 • Komisja Przekształceń Własnościowych – wiceprzew. podkomisji ds. restrukturyzacji sektora paliwowo – energetycznego
 • przewodniczący podkomisji i sprawozdawca m.in. ustaw: o nowelizacji ustawy o łączności, ustawy o PPUP Poczta Polska

Działalność w Radzie Ministrów RP;

 • od kwietnia do października 2005: Minister Gospodarki i Pracy, wiceprzewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych
 • w latach 2001 – 2005: Minister Gospodarki (2001 – 2003), sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003 – 2004), sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (2004 – 2005), Minister Gospodarki i Pracy (2005)
 • jako minister gospodarki odpowiedzialny za działy administracji: gospodarka, polityka regionalna, turystyka
 • odpowiedzialny m.in. za opracowanie systemu absorpcji funduszy unijnych, Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju na lata 2002 – 2003 i Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006
 • członek Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (2003)
 • członek Komitetu Badań Naukowych (2001 – 2003)
 • wiceprzewodniczący Komitetu Offsetowego (2003-2005)
 • negocjator programów offsetowych: Lockheed Martin (2003), Patria i Oto Melara (2004)
 • w latach 2003 – 2005: przewodniczący międzyresortowych zespołów:  ds. polityki energetycznej, ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, ds. restrukturyzacji sektora stoczniowego, ds. restrukturyzacji spółek Daewoo w Polsce,

Działalność gospodarcza, publiczna i społeczna;

 • od 1973 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego: drużynowy (1975 – 1983), komendant Hufca ZHP Szczecin Nad Odrą (1981 – 1985), komendant Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP (1985 – 1990), członek Prezydium Rady Naczelnej ZHP (1985 – 1989), wiceprzewodniczący Społecznej Rady ZHP (1991 – 1992), od 2005 do 2007 roku przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa w Szczecinie
 • w latach 1979 – 1983 członek Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Zrzeszenia Studentów Polskich: członek prezydium Rady Uczelnianej SZSP Politechniki Szczecińskiej (1980 – 1981), przewodniczący Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP PS (1980 – 1981), wiceprzewodniczący i przewodniczący Ogólnopolskiej Rady SKI ZHP (1982 – 1983)
 • w latach 1995 – 1997 – członek Rady Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie
 • w latach 1996 – 1999 – członek Rady Nadzorczej ESPEBEPE Holding S.A. w Szczecinie – budowlanej spółki giełdowej
 • w roku 2009 inicjator zorganizowania w Świnoujściu – Heringsdorfie corocznego forum ekonomicznego „Baltic Business Forum”, w roku 2010 współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Baltic Business Forum, od 2012 prezes Stowarzyszenia – obecnie pod nazwą Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód
 • w latach 1998 – 2005 z nominacji Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego członek Kapituły Godła „Teraz Polska” – konkursu promującego najlepsze polskie firmy, produkty i usługi
 • w 2001 roku z nominacji Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka – członek Rady Telekomunikacji
 • inicjator zorganizowania i przewodniczący Rady Programowej I i II Szczytu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego w latach 1999 – 2000
 • założyciel i w latach 1993 – 2001 prezes Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp, prowadzącej działalność edukacyjną i wspierającą młodzież uzdolnioną, od 2005 roku – przewodniczący Rady Fundacji
 • założyciel i w latach 1995 – 2001 członek Rady Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
 • założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza Zachodniego „Klub Szczeciński” w Warszawie i w latach 1995 – 2001 jego prezes,
 • w 2005 roku założyciel i do 2012 roku przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Szczecińskiej

Odznaczenia i wyróżnienia;

 • Brazylijski Order Krzyża Południa – Prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii 18.04.2002
 • Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą RFN – Prezydent RFN 30.08.2005
 • Honorowy Obywatel Gminy Myślibórz – 9.11.2002
 • Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – Minister Obrony Narodowej 30.07.2003
 • Czarny Diament 2005 – za zasługi dla polskiej gospodarki – Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
 • Złoty Medal im.J.Kilińskiego z odznaką – za zasługi dla Rzemiosła Polskiego – Związek Rzemiosła Polskiego 29.06.2001
 • Solidny Partner Kupca Polskiego – Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług  28.06.2005
 • Zasłużony dla FSO – 2006
 • Honorowa Złota Odznaka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Zarząd RIG 11.06.2002

ZAINTERESOWANIA;

 • literatura SF. turystyka, pływanie, narciarstwo

Stan cywilny;

 • Żonaty – żona Ewa (nauczycielka j.pol.), dwaj synowie, Przemysław (l.29) i Łukasz (l.27)

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym Rejestrze Sądowym.


 

Geolog i geochemik, były prezes zarządu Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi “CUPRUM” we Wrocławiu, oraz były dyrektor naczelny ds. gospodarki zasobami i ekologii KGHM Polska Miedź S.A., obecnie między innymi doradca społeczny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, członek i wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Doradca społeczny Wicepremiera, Ministra Gospodarki, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek Zespołu Sterującego ds. Programu Rządowego dla terenów poprzemysłowych. Jest autorem oraz współautorem ok. 100 prac wydanych za granicą i w kraju dotyczących złóż rud, koncentratów, technologii, ochrony środowiska, ok. 100 pozycji niepublikowanych wykonanych na zlecenie przemysłu, administracji państwowej i samorządowej. Brał udział w wielu konferencjach, pomiarach, negocjacjach oraz prowadził wykłady między innymi w USA, W. Brytanii, Holandii, Szwecji, Jugosławii, Szkocji, Danii, Niemczech, Turcji, Włoszech.

Od 2002 roku jest Wiceprezesem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Gospodarczego oraz Sekretarzem Zarządu w Europejskiej Izbie Arbitrażowej w Warszawie;

od 2004 roku pełni funkcję członka Zarządu w Międzynarodowym Instytucie Koncyliacji i Arbitrażu; a od 2008 roku jest Wiceprezesem Polskiej Izby Gospodarczej “Ekorozwój”.

Ponadto pełnił kilkakrotnie kierownicze funkcje w firmach państwowych i prywatnych, a także w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek prywatnych.


magister ekonomii – ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Jego zainteresowania spowodowały, że ukończył także studia podyplomowe na kierunku „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ekspert w dziedzinie zarządzania sprzedażą, w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z kluczowymi klientami w sektorze B2B. Posiada bogate doświadczenie w branży FMCG, OZE i branży instalacji sanitarno-grzewczych. Zna uwarunkowania rynku inwestycji. Żywo zainteresowany rozwojem branży OZE w Polsce, jest zwolennikiem szerokiego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych.

Przez wiele lat pracował dla liderów branży FMCG, najpierw na rynku napojów – Pepsi Co, następnie na rynku art. tytoniowych – Philip Morris Polska S.A. Wielokroć negocjował warunki współpracy z partnerami biznesowymi, uzgadniał plany sprzedażowe, planował, realizował i kontrolował budżety sprzedaży i promocji. Ma doświadczenie w pracy projektowej – zarządzał wieloma projektami od planowania, po realizację i ewaluację. Przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą, gdzie zarządzał firmą, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sprzedażą.

Współpracuje z projektantami, inwestorami i dostawcami branży budowlanej. Opracował i realizuje projekt skierowany do instalatorów branży sanitarno – grzewczej.

Marek jest doświadczonym kierownikiem. Zarządzał wieloosobowymi zespołami pracowników począwszy od rekrutacji, przez bieżące zarządzanie pracą i nadzór na realizowanymi przez zespół zadaniami (w tym oceny, planowanie rozwoju, coaching) po przygotowywanie pracowników (spełniających oczekiwane przez pracodawców warunki) do sukcesji. Pod jego kierownictwem zbierało szlify wielu aktualnych managerów.

Działa także w trzecim sektorze – jest wiceprezesem zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych. Przedmiotem działalności jest propagowanie wśród akcjonariuszy, wspólników, członków organów spółek kapitałowych oraz ich doradców idei społecznej odpowiedzialności biznesu, pogłębianie świadomości i wiedzy o CSR.

Prywatnie jest mężem Ilony – są parą od czasów licealnych, mają dwóch dorosłych synów – Bartosza i Michała.

 


magister prawa – Radca Prawny, członek OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, studiów podyplomowych „LLM in International Commercial Law” (ALK), studiów podyplomowych „Modern Ship Management” Akademia Morska w Gdyni oraz studiów podyplomowych „Marine Insurance” w World Maritime University. Stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) na Uniwersytecie Bayreuth (Niemcy).

Posiada ponad 10 letnie prawnicze doświadczenie zawodowe, które zdobywał współpracując z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi oraz świadcząc obsługę prawną jako prawnik wewnętrzny dla podmiotów z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej oraz dla jednego z międzynarodowych armatorów i operatorów logistycznych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w przygotowaniu i realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w odnawialne źródła energii (OZE).

Szczególne doświadczenie posiada także w zakresie prawa morskiego oraz tzw. Marine Insurance & claims management w krajowym i międzynarodowym transporcie morskim – związanego m.in. z roszczeniami i odszkodowaniami z tytułu wypadków i zdarzeń morskich  takich jak: Hull & Machinery, Cargo, Personal Injuries, Loss of Hire oraz Charter Party disputes etc.), a także w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych i sądowych z w/w zakresu.


 

Wykształcenie i kwalifikacje

Doktor Nauk Technicznych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Praca doktorska: “Czynniki decydujące o kompatybilności układu cement‑superplastifikator”

Magister inżynier Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Szkolenie Swedish Cement and Concrete Research Institute, Sztokholm “Self‑compacting concrete ‑ mix design and production in practice”

Działalność zawodowa

Prezes Zarządu Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. Współzałożycielka oraz Prezes Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. ‑ jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji działającej w obszarze certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych i notyfikowanej ‑ figurującej na liście Komisji Europejskiej.

Kierownik Zakładu Betonu Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Nadzory naukowo‑badawcze projektów takich jak budowa Mostu Siekierkowskiego w Warszawie; zagłębienie Wisłostrady ‑ tunel drogowy; budowa stacji metra i inne.

Członek Komisji ds. Normalizacji Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego

Polski Komitet Normalizacji Członek Komitetów Technicznych ds.: Systemu Zarządzania Projektowania i wykonawstwa konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych Konstrukcji murowanych Betonu Kominów

Działalność edukacyjna

Autorka programów szkoleniowych oraz wykładowca na kursach specjalistycznych z branży technologii betonu i normalizacji przepisów prawnych. Autorka odczytów i prelekcji na sympozjach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych: Konferencja Naukowo‑Techniczna 2018 ‑ Jakość, trwałość, niezawodność ‑ beton materiałem przyszłości ‑ prelegent Dni Betonu 2018, “Wpływ mikrostruktury na mrozoodporność SCC w obecności soli odladzającej” (wspł.), “Wpływ rodzaju siarczanu wapniowego na właściwości reologiczne zaczynów cementowych” ‑ prelegent Konferencja Technologia betonu 2017, “Analiza wybranych specyfikacji technicznych w aspekcie spełnienia wymagań w obszarze wyrobów budowlanych” ‑ prelegent Dni Betonu 2016, “Nowoczesne modele zarządzania producenta betonu” ‑ współautor Konferencja Naukowo‑Techniczna 2015 ‑ Wyzwania w technologii betonu XXI wieku ‑ prelegent Budownictwo, Technologie, Architektura 2010, nr 4, “Zeolit: dodatek pucolanowy do betonu” ‑ współautor Seminarium ULMA 2009, “Beton licowy w kontekście wymagań projektowych i normalizacyjnych” ‑ prelegent Wydawnictwo ITB 2008, “Różnice między PN‑88/b‑06250 beton zwykły i PN‑EN 206‑1:2003 beton. część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” ‑ autor

Wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania ‑ Wydział Architektury (do 2009 r.) Wykładowca na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej‑Curie (do 2015 r.)

Działalność naukowa i publikacje:

 1. Factors governing the rheology of cement paste with different superplasticizers. Grażyna Bundyra‑Oracz, Albin Garbacik, Stefania Grzeszczyk, Wiesław Kurdowski, Non‑traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008
 2. Influence of hydrates formation timing on rheological properties of cement paste, Wiesław Kurdowski, Grażyna Bundyra‑Oracz, 10th Conference of Science and Engineering of Oxide Materials, Timişoara, Romania, 10–12 Sept. 2008
 3. Effect of the cement type on compatibility with carboxylate superplasticisers, Materiales de Construccion, Bundyra‑Oracz, G. | Kurdowski, W., ISSN 0465‑2746, 2011
 4. Współautorka podręcznika SPBT do znowelizowanej normy PN‑EN 206+A1:2016‑12 i jej krajowego uzupełnienia PN‑B‑06265:2018‑10. Wydanie drugie, rozszerzone o zagadnienie certyfikacji. Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.