New Connect

Oferta G-Energy S.A wybrana jako najkorzystniejsza, kolejny wygrany przetarg

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, poinformowała w dniu dzisiejszym Zarząd G-Energy S.A, iż na podstawie decyzji zarządczej Dyrekcji Oddziału nr PSGKR.ZZSP.902.38.19/R z dnia 01.04.2019 roku w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji do ograniczonego kręgu wykonawców w formie elektronicznej pn.:

„Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al. 29 Listopada w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i formalno-prawnej” znak sprawy PSGKR.ZZSP.902.38.19 została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy G-Energy S.A. al. Ujazdowskie 18 lok. 10, 00-478 Warszawa, za cenę 600.000,00 zł netto.