New Connect

Otrzymanie podpisanej Umowy Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al.29 Listopada w Krakowie

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, poinformowała w dniu dzisiejszym Zarząd G-Energy S.A, o podpisaniu Umowy pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al. 29 Listopada w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i formalno-prawnej” znak sprawy PSGKR.ZZSP.902.38.19 , za cenę 600.000,00 zł netto. Termin wykonania zadania został ustalony na 31 grudnia 2020 roku.