New Connect

Planowane zwiększenie mocy produkcyjnej farmy wiatrowej oraz zbycie aktywów istotnej wartości

Planowane zwiększenie mocy produkcyjnej farmy wiatrowej grupy kapitałowej Emitenta oraz zbycie aktywów istotnej wartości przez Spółkę zależną Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informuje, że w dniu 06.09.2013 r. podmiot zależny Emitenta – spółka Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zawarła umowę sprzedaży 6 urządzeń elektrycznych Vestas typ V-20 o mocy znamionowej 100 kW każda.
Urządzenia zostały sprzedane za łączną cenę 1.078.328,70 zł spółce Antonio di Firenze Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie.
Kupujący zobowiązał się do zapłaty pełnej ceny za urządzenia w terminie do dnia 09.06.2013 r., po zapłacie ceny Kupujący będzie uprawniony do demontażu urządzeń.

Emitent informuje, że pomiędzy organami Emitenta a Kupującego nie zachodzą żadne powiązania.

Kryterium uznania umowy sprzedaży urządzeń zawartej przez spółkę zależną Hibertus Sp. z o.o. jest jej łączna wartość.

Emitent wyjaśnia, że po sprzedaży urządzeń spółka Hibertus Sp. z o.o. pozostaje właścicielem pełnej infrastruktury niezbędnej do produkcji energii elektrycznej w tych lokalizacjach w których aktualnie znajdują się urządzenia objęte umową oraz że planuje nadal rozwijać swoją działalność w sektorze energii odnawialnej. Zbycie dotychczas użytkowanych urządzeń wiąże się z planowaną modernizacją działu produkcji energii elektrycznej grupy kapitałowej Emitenta, mającą na celu zwiększenie ilości pozyskiwanej energii elektrycznej poprzez nabycie urządzeń nowocześniejszych i bardziej wydajnych.