New Connect

Podpisanie Porozumienia przez wszystkie strony w sprawie przeniesienia praw i obowiązków.

Zarząd G-Energy S.A. informuje , że w dniu 14 lipca 2017 r. powziął informację do podpisaniu przez wszystkie strony porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez ENDOSYSTEM całości praw (w tym wierzytelności) i przejęcie przezeń wszystkich obowiązków wynikających z Umów zawartych z PSG o/Opole o łącznej wartości ponad 1 440 000 zł netto. Rozpoznanie przychodów z tytułu zawartych umów rozpocznie się w bieżącym kwartale. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie porozumienia dotyczącego Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu o wartości do 3 mln złotych.