New Connect

Podpisanie Umowy o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Archiwum

 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.).
  W Umowie Emitent oraz Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. wyraziły wolę współpracy w celu wspólnego ubiegania się o pozyskanie wybranych zamówień w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym. Po wszczęciu postępowania o udzielenia zamówienia przemyśle chemicznym, rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym w odniesieniu do którego jedna ze Stron uzna za celowe wspólne ubieganie się o pozyskanie tego zamówienia, Strona ta powiadomi drugą Stronę o postępowaniu, przekazując posiadane dokumenty i informacje dotyczące tego postępowania i przedmiotu zamówienia albo powiadamiając o adresie internetowym pod którym można zapoznać się z tymi dokumentami i informacjami. W przypadku ubiegania się o zamówienie, Strony każdorazowo po uzgodnieniu powołają Lidera konsorcjum oraz jego skład.
  Podstawową ofertę Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. stanowi obsługa projektowa procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym – od prac o charakterze studyjnym i koncepcyjnym, poprzez projekty procesowe, budowlane i wykonawcze, do usług w trakcie budowy i uruchamiania instalacji oraz kompletacji dostaw i kontraktowania usług. Grupa Azoty PKCh sp. z o.o. świadczy także usługi specjalistyczno-ratownicze oraz z zakresu automatyki przemysłowej.
  W Grupie Azoty Spółka jest odpowiedzialna za budowę platformy dla rozwoju technologicznego oraz wzrostu wartości Grupy Azoty, w szczególności obsługę procesów inwestycyjnych, projektowanie, realizację Inwestycji, kompletację dostaw i kontraktowanie usług.
  Strony zobowiązały się do zachowania wzajemnej lojalności i powstrzymywania się od działań, które mogłoby utrudniać osiągnięcie celu niniejszej Umowy.
  Umowa o współpracy została zawarta na okres 5 lat.
  Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na rynku krajowym i międzynarodowym