New Connect

Pośrednie nabycie akcji

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 22.02.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: o bezpośrednim zwiększeniu udziału i pośrednim nabyciu akcji Spółki, złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: