New Connect

Pośrednie nabycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.09.2012 r. do spółki wpłynęły trzy zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta z dnia 11.09.2012 r. złożone przez:
i) spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku,
ii) Pana Mariusza Patrowicza oraz,
iii) Pana Damiana Patrowicza.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załącznik: Zawiadomienia pdf.
Załączniki: