New Connect

Pośrednie nabycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.10.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: