New Connect

Pośrednie zbycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Spółki złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: