New Connect

Pośrednie zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 15.03.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: o pośrednim zmniejszeniu udziału w Spółce Emitenta, złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: