New Connect

Powołanie Członków Zarządu

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną G-ENERGY) informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza G-ENERGY przyjęła rezygnację Pana Tomasza Gutowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki jednocześnie mocą uchwały nr 05/11/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. działając w oparciu o postanowienia § 9 ust 3 Statutu Rada Nadzorcza G-ENERGY powołała Pana Tomasza Gutowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza G-ENERGY mocą uchwały nr 04/11/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. działając w oparciu o postanowienia § 9 ust 3 Statutu G-ENERGY powołała Pana Tomasza Bujaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza G-ENERGY na podstawie § 9 ust 3 Statutu określiła liczbę członków liczbę członków Zarządu na dwie osoby.