New Connect

PRESS

XXXI edycja Welconomy Forum in Toruń

W dniach 25 – 26 marca 2024 r. odbyła się XXXI edycja Welconomy Forum in Toruń. W jednym z panelu jako jeden z prelegentów wystąpił Pan Tomasz Bujak, który brał udział w sesji pod tytułem „Przyszłość prawa podatkowego – szanse, zagrożenia i problemy”. Panel zgromadził wielu zainteresowanych, którzy chętnie włączali się w dyskusję poprzez zadawanie pytań. Podczas Forum Welconomy Spółka G-Energy S.A. nawiązała nowe kontakty z przedstawicielami świata polityki, biznesu i nauk.

 

G-Energy S.A. na H2 Conference Norway w Stavanger

W dniach 6-8 września 2023 r., jako reprezentacja spółki, wzięliśmy udział w organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu misji gospodarczej do Stavanger w ramach  zaproszenia dla firm zainteresowanych nawiązaniem kontaktów na rynku norweskim w segmencie technologii wodorowych.

Spotkania z przedstawicielami norweskich firm i instytucji specjalizujących się w technologiach wodorowych, m.in. PGNiG Upstream Norway, Energy Transition Norway, Moreld Apply, ONS Foundation czy Maritime Cleantech, stały się okazją do nawiązania kontaktów oraz odbycia interesujących rozmów.

Konferencja wodorowa H2 Conference Norway, dostarczyła nam nowej wiedzy o aktualnych trendach, zagrożeniach oraz możliwościach zastosowania wodoru w praktyce, a przerwy stały się okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm branży energetycznej, transportowej, w tym również firm które wdrożyły w swej działalności technologie wodorowe. W ramach konferencji umożliwiono nam również naoczne zapoznanie z możliwościami Risavika Hydrogen Hub – centrum produkującego aktualnie wodór w ilościach laboratoryjnych z gazu ziemnego, biogazu i energii elektrycznej. Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się o bardzo zaawansowanych projektach oraz już trwających inwestycjach w rozbudowę tego zakładu a także wielu kolejnych ośrodkach produkcji wodoru na skalę przemysłową.

Udział w misji był dla nas okazją do poszerzenia wiedzy w obszarze wytwarzania i zastosowania technologii wodorowych oraz inspiracją do przemyśleń związanych z możliwościami rozwoju naszego obszaru działania w tym kierunku. Stał się również szansą na nawiązanie kontaktów, zarówno z firmami rynku norweskiego, jak i przedstawicielami polskich firm działających w szeroko pojętej branży energetycznej, w tym także w kierunku rozwoju rynku wodorowego w Polsce.

 

Wallstreet 2023

W dniach 26-28 maja 2023 roku w malowniczym Karpaczu odbyła się 27 edycja Konferencji WallStreet, największego spotkania inwestorów indywidualnych w Polsce, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Wydarzenie to przyciągnęło ponad tysiąc uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach dotyczących rynku kapitałowego, zdobywali wiedzę praktyczną i nawiązywali nowe kontakty biznesowe. Eksperci związani z polskim rynkiem kapitałowym dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Spółka G-Energy S.A. również była aktywnie obecna na wydarzeniu, nawiązując nowe kontakty i uczestnicząc w dyskusjach z ekspertami rynku kapitałowego.

Welconomy 2023

W dniach 3 – 4 kwietnia 2023 r. w Centrum Kultury Jordanki odbyła się wyjątkowa jubileuszowa edycja konferencji ekonomicznej – Welconomy. Wydarzenie to, co roku przyciąga uwagę i zrzesza szereg znanych osobistości z dziedziny ekonomii i gospodarki.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było pytanie: „Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutro”. Konferencja tradycyjnie stanowiła platformę do dyskusji na temat najważniejszych kwestii ekonomicznych i społecznych. Wśród licznych gości konferencji znalazła się Spółka G-Energy S.A., która aktywnie uczestniczyła w wydarzeniu. Reprezentanci Spółki mieli okazję nawiązać nowe kontakty, dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz uczestniczyć w fascynujących rozmowach z ekspertami z dziedziny
ekonomii. Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w tegorocznej, wyjątkowej edycji Welconomy.

XXIX edycja Welconomy Forum in Toruń

W dniach 30-31 maja 2022 r. odbyła się XXIX edycja Welconomy Forum in Toruń. Wydarzenie to zrzesza wybitnych ekspertów z dziedzin społeczno – gospodarczych, którzy podczas kongresu podzielili się wiedzą, doświadczeniem oraz swoimi poglądami. Tegoroczną edycję rozpoczęła sesja pod tytułem „W stronę nowego światowego porządku”, którą poprowadził prof. Dr hab. Michała Kleibera z Polskiej Akademii Nauk. Prelegenci sesji skupili się na konsekwencjach wpływających na polskich przedsiębiorców, które niesie za sobą trwająca wojna za wschodnią granicą Polski. Spółka G-Energy S.A. jako jeden ze stałych partnerów kongresu była również obecna podczas XXIX edycji. W jednym z panelu jako jeden z prelegentów wystąpił Pan Grzegorz Kuligowski – członek Rady Nadzorczej G-Energy S.A., który brał udział w sesji pod tytułem „Jak efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii w transformacji energetycznej?”. Panel zgromadził wielu zainteresowanych, którzy chętnie włączali się w dyskusję poprzez zadawanie pytań. Podczas Forum Welconomy Spółka G-Energy S.A. nawiązała nowe kontakty z przedstawicielami świata polityki, biznesu i nauk. Dziękujemy za możliwość udziału w tegorocznej edycji kongresu i do zobaczenia na kolejnej, już XXX edycji Welconomy Forum in Toruń.

 

26 Edycja WallStreet

W dniach 27- 29 maja 2022 r. w Zakopanem w hotelu Nosalowy Dwór odbyła się 26 edycja spotkania inwestorów indywidualnych – WallStreet organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja WallStreet jest wydarzeniem, które od kilkunastu lat wypełnia kalendarz uczestników rynku kapitałowego w Polsce. Na stałe wpisało się także w cykl kluczowych dla tego sektora przedsięwzięć. Spółka G-Energy S.A. po raz kolejny uczestniczyła w konferencji, która dała możliwość bezpośredniego kontaktu z inwestorami, partnerami biznesowymi czy innym grupami interesariuszy. Dziękujemy za możliwość udziału w tegorocznej edycji. Do zobaczenia za rok.

 

Jacek Piechota – Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej – kilka słów o sytuacji gospodarczej Ukrainy


 

G-Energy S.A. na EXPO-GAS

Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS to wydarzenie niemal obowiązkowe dla przedstawicieli branżowych. Tegoroczna 11 edycja organizowana we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa odbyła się 15-16 września 2021 roku w Kielcach. Wydarzenie zebrało 3000 osób zwiedzających oraz 60 wystawców – była to wyjątkowa okazja do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, jak i do nawiązania dobrych relacji biznesowych i handlowych. Niezwykle ważną częścią Targów było merytoryczne spotkanie pierwszego dnia, zatytułowane „Zielone gazownictwo – wyzwania systemowe i  technologiczne”, które opierało się na znaczących zagadnieniach w kontekście transformacji energetycznej. Podczas tegorocznych targów nie zabrakło również przedstawicieli G-ENERGY S.A., którzy odbyli merytoryczne rozmowy oraz nawiązali liczne współprace.

 

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce zostało podpisane a
wśród sygnatariuszy G-Energy S.A. oraz Zakład Produkcyjno Badawczy Politerm sp. z o.o.

 

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali, 14 października 2021 r. w Warszawie, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.

Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”. Minister klimatu
i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej. Jak podkreślił szef resortu klimatu i środowiska, Polska musi skierować nowy impuls rozwoju gospodarczego na tory, które pozwolą partycypować w cywilizacyjnym wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Dodał, że jednym z jej istotnych elementów będzie właśnie wykorzystanie technologii wodorowych. W ramach porozumienia – jak poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka – rząd zobowiązuje się do tworzenia odpowiednich, spójnych ram regulacyjnych.

Porozumienie ma być m.in. kluczowym instrumentem wykonawczym dla Polskiej Strategii Wodorowej, która – jak poinformował Kurtyka – zyskała już akceptację komisji wspólnej rządu i samorządu, co jest ostatnim krokiem przed przedstawieniem dokumentu do akceptacji Radzie Ministrów. Wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska oceniał, że obecność w porozumieniu spółek Skarbu Państwa, podmiotów prywatnych, najlepszych uczelni, instytucji finansowych spowoduje, że działania będą skoordynowane, uporządkowana,
w sposób, który pozwoli nie tracąc czasu zbudować łańcuch wartości. Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej” to przykład znakomitej współpracy pomiędzy administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami przedsiębiorców, środowiska nauki oraz jednostek otoczenia biznesu. Wiceminister Zyska podkreślił, że strategicznym celem porozumienia jest maksymalizacja polskiego wkładu („local content”) w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej.

Naszym marzeniem jest, aby polski przemysł w większym stopniu korzystał z rozwiązań, które płyną od polskiej nauki i wdrażał ich więcej" – mówił Zyska. Zapewniał też, że inicjatywa ma pełne poparcie premiera Mateusza Morawieckiego. Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował także, w porozumieniu został zapisany ambitny wskaźnik „local content” na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro. Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński oszacował, że wartość dodana sektora gospodarki wodorowej będzie na poziomie 4 mld zł rocznie. Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane
z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe.

Do realizacji tego celu służą m.in. Doliny Wodorowe, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Upowszechnienie wodoru to także kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, która została przygotowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a która w ciągu najbliższych tygodni jak przekazał min. Kurtyka zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. Udział lokalnego, polskiego wkładu w gospodarkę wodorową ma w 2030 r. wynosić minimum 50 proc. – zakłada podpisane w czwartek porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Sygnatariuszami jest 138 podmiotów.

XXVIII edycja Welconomy Forum in Toruń

W dniach 21-22 czerwca 2021 roku w Toruniu odbyła się XXVIII edycja forum gospodarczego  Welconomy.  W bieżącym roku hasłami przewodnimi kongresu były:  „Wpływ pandemii na zmiany gospodarczo – społeczne w kraju i na świecie” oraz „Zielony ład teraźniejszości
i przyszłości”. Spółka G-ENERGY S.A. jako jeden ze stałych partnerów wydarzenia, zorganizowała panel pod nazwą: „Wyzwanie przyszłości – transformacja energetyczna
w świetle gospodarki odpadami”. W dyskusji uczestniczyli:

Moderator:

Tomasz Bujak – Prezes Zarządu Starhedge S.A., Prokurent G-ENERGY S.A.

Eksperci:

Grzegorz Cetera – Prezes Zarządu G-ENERGY S.A., Prokurent Zakładu Produkcyjno – Badawczego POLITERM Sp. z o.o.,

Piotr Szyszko – Dyrektor Wykonawczy G-ENERGY S.A.,

Adam Lesiński – Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,

dr inż. Marek Pilawski – Inżynier Europejski EUR – ING PL – 64,

dr hab. inż. Rafał Rajczyk – Politechnika Częstochowska.

Głównym tematem panelu była wizja Polskiej transformacji energetycznej kontra rzeczywistość. Moderator – Pan Tomasz Bujak, rozpoczął dyskusję od poruszenia istotnego tematu zagrożenia klimatycznego, podczas którego nawiązał do największych  światowych emitentów CO2 .

Pan Adam Lesiński zwrócił uwagę na przyczyny rozpoczęcia Polskiej transformacji energetycznej, tj. polityka narzucana przez Unię Europejską oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Podsumował, że proces ten jest nieunikniony, a kluczowe jest, abyśmy nadążali w tym za innymi krajami. Dyrektor Wykonawczy G-ENERGY S.A. – Pan Piotr Szyszko rozwinął temat zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii elektrycznej do 37% w 2040 roku. Powyższa prognoza może być trudna do zrealizowania, z racji braków kadrowych – osób wykwalifikowanych w zakresie pracy przy innym źródle energii niż węgiel. Pan Adam Lesiński, nawiązując do wypowiedzi poprzednika, poruszył temat gazyfikacji wyspowej – polegającej na stawianiu wyspy zasilanej gazem, a następnie na doprowadzaniu gazu do klienta. Zagadnienie niezwykle ważne w kontekście Polskiej transformacji energetycznej – obecnie w Polsce następuje intensywna rozbudowa sieci dystrybucyjnej, która wpływa na stały wzrost liczby obszarów, które mają dostęp do gazu. Niestety wciąż pozostają miejscowości, w których podłączenie do ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej jest niemożliwe – gazyfikacje wyspowe jako lokalne instalacje  rozwiązują powyższy problem. Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A.” podkreślił, że gospodarstwa domowe z dnia na dzień nie przestaną pobierać energii z węgla, ponieważ potrzebują alternatywy. Zmiana instalacji z węglowej na gazową może wiązać się z dodatkową przeszkodą – finansową.

Kolejnym tematem poruszonym podczas dyskusji była efektywna gospodarka odpadami.  
Spółka G-Energy S.A. wraz z Zakładem Produkcyjno-Badawczym POLITERM Sp. z o.o. od 10 lat prowadzi badania w danym kierunku. Poruszono również temat rozwoju biogazu i biometanu. Prezes Zarządu G-ENERGY S.A. – Pan Grzegorz Cetera podkreślił, że spółka odbyła już wstępne rozmowy z amerykańską spółką w sprawie pozyskiwania wodoru z biometanu oraz jego oczyszczania. Dr Rafał Rajczyk wypowiedział się na temat perspektyw dla paliw alternatywnych. Zauważył, że wycofano wsparcie dla instalacji, które zajmują się termicznym przekształcaniem odpadów. Przepisy prawne uczyniły to nieopłacalnym. Podczas panelu nie zabrakło zagadnienia energii pozyskiwanej ze słońca – fotowoltaiki, która aktualnie jest najlepiej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Temat odnawialnych źródeł energii oraz wodoru został poruszony także przez Doktora Marka Pilawskiego, który zauważył, że nikt do tej pory nie nazwał wodoru odnawialnym źródłem energii. Nowe innowacje nie są śledzone na bieżąco, co skutkuje brakiem wiedzy o technologiach na wytwarzanie wodoru, ogranicza to rozwój kraju i podejście ekologiczne, co dla G-ENERGY S.A. jest od zawsze priorytetem.

Moderator panelu Pan Tomasz Bujak podsumował spotkanie – głównym celem
G-ENERGY S.A. jest poświęcenie się odnawialnym źródłom energii, projektom fotowoltaicznym oraz nowym technologiom pozyskiwania paliwa i energii. Transformacja energetyczna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie musi postępować w sposób zrównoważony – zaspokajając potrzeby energetyczne nowoczesnego społeczeństwa jak i przedsiębiorstw – gdzie zapotrzebowanie na energię jest ogromne – musimy pamiętać o ochronie środowiska i rozwiązaniom jak najbardziej ekologicznym.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie w dyskusję. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji WELCONOMY.

 

Wspaniała wiadomość, Magazyn dla Przedsiębiorców Europejska Firma wyróżnił nas aż czterema tytułami: Gepard Biznesu 2020, Brylant Polskiej Gospodarki 2020, Efektywna Firma 2020 i Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” wyróżniła nas aż 4 tytułami. Poniżej rankingi:

Brylant Polskiej Gospodarki 2020 Województwa Mazowieckiego; Ranking w serwisie EuropejskaFirma.pl

Efektywne Firmy 2020 Województwa Mazowieckiego; Ranking w serwisie EuropejskaFirma.pl 

Gepardy Biznesu 2020 Województwa Mazowieckiego; Ranking w serwisie EuropejskaFirma.pl 

Mocne Firmy Godne Zaufania 2020 Województwa Mazowieckiego; Ranking w serwisie EuropejskaFirma.pl 

To dla nas bardzo ważne, że obdarzyliście nas zaufaniem i doceniacie dynamiczny rozwój G-Energy. Dziękujemy. 

XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń

W dniach 14-15 września bieżącego roku w Toruniu odbyła się XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń. Kongres ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych kraju, który zrzesza przedstawicieli świata polityki, biznesu i  nauki, a także  samorządowców. Hasła przewodnie brzmiały: „Pandemia i co dalej?” oraz „Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II”.

Jednym ze stałych partnerów tego wydarzenia była Spółka G-ENERGY S.A. Tegoroczny kongres rozpoczęła Sesja Plenarna pt. „Pandemia i co dalej?”, prowadzona przez prof. dr hab. Michała Kleibera z Polskiej Akademii Nauk. Prelegenci sesji skupili się na wciąż dynamicznie zmieniającej się sytuacji na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nieoczekiwane zmiany, do jakich doszło w wyniku panującej pandemii, niewątpliwie wpłynęły na gospodarkę całego świata. Na chwilę obecną musimy zmierzyć się z konsekwencjami gwałtownego jej zachwiania.

W ramach forum odbyła się sesja pt. „Gospodarka 4.0”, podczas której jednym z prelegentów był Pan Tomasz Bujak. Panel zgromadził szerokie grono uczestników, którzy następnie chętnie uczestniczyli w sesji, poprzez zadawanie licznych pytań. Panel tematyczny pt. „Energetyczna przyszłość Polski – dokąd zmierzamy?” poprowadzony przez dr Marka Waszkowiaka, Rektora Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie również zgromadził dużą ilość odbiorców. W sesji uczestniczyli między innymi przedstawiciele: PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., Polskiego Funduszu Rozwojowego. Głównym tematem była transformacja energetyczna, czyli całkowite zastąpienie węgla, odnawialnymi źródłami energii. Na chwilę obecną około 80% energii elektrycznej w Polsce produkowane jest z węgla (kamiennego i brunatnego). Dr Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A., w swojej wypowiedzi nawiązał do pandemii COVID-19 i lockdown’u, podkreślił, jak ważne są firmy energetyczne w gospodarce światowej. Dr Robert Perkowski wskazał możliwy kierunek energetycznego rozwoju Polski tj. wykorzystanie wodoru. W ostatnim czasie spółka PGNIG S.A. rozpoczęła nowy program wodorowy, którego celem jest sprawdzenie możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Wodór w przyszłości może być bardzo dobrym nośnikiem energii o szerokim zastosowaniu (transport, kogeneracja dużych i małych mocy, magazynowanie energii itd.). Jego najważniejszymi cechami są: wysoka energetyczność, predyspozycje do przetwarzania energii wytworzonej w wyniku reakcji z tlenem na energię elektryczną w ogniwach paliwowych oraz co najważniejsze wytwarzanie tego pierwiastka przy użyciu metod niskoemisyjnych lub wręcz bezemisyjnych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. planuje produkować wodór z gazu ziemnego i wykorzystać nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych, fotowoltaiki i wiatru. W planach Spółki jest promowanie energetyki wodorowej i zbudowanie trwałej pewności zaistnienia technologii na rynku. Docelowo firma zamierza wybudować stacje tankowania samochodów wodorowych, jako nieodzowny element strategii wdrożenia paliwa przyszłości. Dyrektor wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN S.A. podkreślił, jak duży potencjał drzemie w energii wiatru, która powinna odznaczać się intensywnym rozwojem w Polsce. Pan Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN S.A. zaakcentował, że planem na najbliższe lata Spółki jest wprowadzenie biogazu jako standardowej obecności na rynku, co urealnia przyszłościowy status firmy jako bezemisyjny. Pan Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju podkreślił, że rośnie świadomość dotycząca odnawialnych źródeł energii, a na przestrzeni lat można dostrzec, że projekty związane z biogazem są coraz doskonalsze.

Wszyscy prelegenci jednogłośnie stwierdzili, że wspólnym celem na najbliższe lata jest poświęcenie się odnawialnym źródłom energii, a transformacja energetyczna powinna być prowadzona etapowo. Panel pt. „Energetyczna przyszłość Polski – dokąd zmierzamy?” oraz tematy poruszone przez prelegentów, wywołały spore zainteresowanie wśród uczestników. Dr Jacek Janiszewski, twórca Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, organizator Welconomy in Toruń podsumował, że tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe przez sytuację panującą na świecie. Nieznany dotychczas przeciwnik, jakim jest pandemia SARS-CoV-2 tym bardziej podkreśliła, jak ważne są wydarzenia takiego typu, podczas których poruszane są tematy z wszystkich dziedzin światowego życia gospodarczego. 

 

Albert „Longterm” Rokicki na kanale inwestorzy.tv odpowiada na pytanie – czy warto inwestować w akcje G-Energy, zapraszamy

 

ZPB-POLITERM – spółka współzależna zbuduje gazociągi dla gazowni w Kluczborku – piszą o nas w wnp.pl

Informowaliśmy o tym raportem nr 43/2019 genergy.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-gieldowe/ PSG – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu powiadomiła, że oferta naszej spółki współzależnej ZPB-POLITERM Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 000 000,00 PLN NETTO. Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Genergy miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu (08/10/2019) nie została określona.

Artykuł w portalu gospodarczym wnp.pl

G-Energy na 23 Konferencji WallStreet.

Konferencja WallSreet to niezwykłe wydarzenie, niemal obowiązkowe dla inwestorów indywidualnych oraz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym, które na stałe znalazło swoje miejsce w kalendarzu największych spotkań gospodarczych w Europie. Na konferencji gościło ponad 1000 osób w 60 wydarzeniach – wykładach, debatach, szkoleniach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych. W tym roku 23 edycja Konferencji WallStreet, odbyła się w dniach 31 maja – 2 czerwca w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Organizatorem wydarzenia jest, nieprzerwanie od ponad 20 lat, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Niezwykle ważną częścią Konferencji są targi „Twoje Inwestycje” w których jak co roku uczestniczyli przedstawiciele Spółki. Na targach zaprezentowano ponad 50 spółek z parkietu GPW, NewConnect oraz tych dopiero szukających finansowania. Dużą uwagę uczestników Konferencji przyciągnęło stoisko G-Energy. Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję na szybkie spotkanie w równie licznym gronie. Zdjęcia z targów poniżej.

 

 

„TO BE GREEN”. Wywiad z Wiceprezesem Zarządu Tomaszem Bujakiem w anglojęzycznym magazynie „Polish Market” promującym polską gospodarkę, naukę i kulturę. Zapraszamy.

 

G-Energy w magazynie biznesowym „Kapitał Polski” – rozmowa z Grzegorzem Ceterą, prezesem Spółki.

 

Jako partner Welconomy Forum in Toruń byliśmy organizatorem panelu dyskusyjnego „Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych”. Na www.kapitalpolski.pl najważniejsze wnioski z dyskusji. Wersja pdf,strona 12.

 

18-19 marca 2019 r.  XXVI Welconomy Forum in Toruń.

 

W dniach 18-19 marca 2019 roku w Toruniu odbył się coroczny kongres gospodarczy Welconomy Forum 2019 pod hasłem przewodnim „Niepodległa – nowe wyzwania”, który zgromadził setki gości z kraju i zagranicy. Wśród partnerów imprezy była spółka G-Energy SA, która była również reprezentowana przez osoby z zarządu i rady nadzorczej podczas kilku paneli dyskusyjnych. Panel pod hasłem „Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych” był zorganizowany przez G-Energy SA a w dyskusji uczestniczyli: Moderator: Grzegorz Cetera  – Prezes G-Energy S.A.
Prelegenci:
Mateusz Grosicki – Adwokat Kancelaria KG Legal
Tomasz Bujak – Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych, Członek Zarządu Starhedge S.A.
prof. dr hab. Andrzej Jasiński – Przewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Członek Rady Nadzorczej G-Energy S.A.
Janusz Markowski – Ekspert Zespołu ZBP ds. Finansowania Energetyki, OZE i Efektywności Energetycznej oraz ekspert ds. OZE BGŻ BNP Paribas S.A.
Piotr Szyszko – Dyrektor Wykonawczy G-Energy S.A.
Krzysztof Konaszewski – Ekspert J&K Consulting, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa 1997-1999
Profesor Andrzej Jasiński zwrócił uwagę na ogromne możliwości wykorzystania odpadów, które wbrew powszechnej opinii powinny być traktowane jako wtórne zasoby stanowiące źródło niezbędnych gospodarce surowców i energii a także na innych niż spalanie sposobach pozyskiwania energii z paliw kopalnych, m.in. węgla przy znacznie niższym stopniu oddziaływaniu na środowisko i wyższej efektywności. Pan Krzysztof Konaszewski rozwinął temat tzw klastrów energetycznych jako sposobów organizowania się i zarządzania podmiotów zainteresowanych wchodzeniem w lokalne projekty energetyczne.Pan Janusz Markowski przedstawił politykę Banku BGŻ BNP Paribas, jako czołowej instytucji finansowej wspierającej finansowo projekty OZE. Wskazał również na kwestię odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w projektach energetycznych w których przyjmują odpowiedzialność dostawcy energii.Pan Tomasz Bujak zwrócił uwagę na wciąż duży odsetek miejscowości ubogich w projekty energetyczne, który wynika z braku możliwości sfinansowania takich projektów jako wysokonakładowych i charakteryzujących się długim okresem zwrotu. Podając przykłady  z innych krajów, przekonywał o konieczności podjęcia większego ryzyka przez banki aby dostęp do finansowania projektów lokalnych był znacznie łatwiejszy.Pan Mateusz Grosicki przypomniał, że 80% Polski to tereny wiejskie a działalność rolnicza stanowi znaczące źródło surowców energetycznych jakie są wytwarzane w tym sektorze (biomasa, biogaz).Pan Piotr Szyszko na przykładzie rynku gazu ziemnego wskazał również na inne poza finansowymi problemy, z którymi zmagają się społeczności lokalne nawet w rejonach powszechnie uznawanych za uprzemysłowione i dysponujące wysokorozwiniętą infrastrukturą (woj. śląskie). Dyskusja spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem uczestników, którzy aktywnie włączyli się w komentowanie i zadawanie pytań. Wskazanych zostało kilka realnych przykładów problemów z obszaru lokalnych projektów energetycznych. Wszystkie przypadki zostały przyjęte przez przedstawicieli instytucji jako wyzwanie, nawiązano kontakty między zainteresowanymi i najprawdopodobniej już wkrótce dojdzie do konkretnych działań oraz ich realizacji.Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie w dyskusję. Liczymy na nawiązanie współpracy oraz zapraszany na kolejną edycję Welconomy Forum już za rok.


25-27 maja 2018 r. Konferencja SII WallStreet 22 (Karpacz).

 


10-11 lipca 2017 r. “Green Solutions in MED” (Cairo, Egipt).

 

Udział Wiceprezesa Zarządu Tomasza Bujaka w konferencji w Kairze (Egipt) oraz wizyta na farmie wiatrowej nad morzem czerwonym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach okresowych Zarząd G-Energy wierzy , że energia odnawialna oraz szeroko rozumiana czysta energia stanowią przyszłość dla naszej planety, która powoli staje się rzeczywistą globalną wioską. Dlatego Zarząd jest otwarty na współpracę z podmiotami z poza granic naszego kraju, w tym wymianę usług, know-how, oraz inwestycje kapitałowe. Z tego też powodu Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Bujak wziął udział w międzynarodowej konferencji w Kairze w dniach lipca 2017 roku w której wystąpił jako prelegent oraz panelista. Organizatorem konferencji były egipska Agencja Rządowa Federation of Egyptian Industries przy wsparciu projektu ze strony Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Egiptu, Włoch, Grecji, Czech i Polski.

 

 

Pan Tomasz Bujak odwiedził także farmę wiatrową ZAFARANA WINF FARM o mocy ok. 600 MW  nad Morzem Czerwonym. Pierwsza wielkoskalowa farma wiatrowa – farma wiatrowa Zafarana – została zbudowana w Egipcie w latach 2000-2008. Od tego czasu farma wiatrowa została rozbudowana – zarówno pod względem wielkości, jak i pojemności. Planowane są także inwestycje fotowoltaiczne na terenie Farmy pierwsza o mocy 60 MW ma powstać w najbliższym czasie.

 


Wiceprezes Zarządu uczestniczył w spotkaniu w  Regional Center of Renewable Energy and  Energy Efficiency (RCREEE) w Kairze, organizacji międzyrządowej o statusie dyplomatycznym, której celem jest umożliwienie i zwiększenie stosowania energii odnawialnej i praktyk w zakresie efektywności energetycznej w regionie arabskim. Zespoły RCREEE z samorządami regionalnymi i organizacjami globalnymi inicjują i prowadzą dialog, strategie, technologie i rozwój zdolności w zakresie polityki czystej energii, aby zwiększyć udział państw arabskich w jutrzejszej energii. 

Mając 17 państw arabskich wśród swoich członków (Algieria, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Irak, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia, Mauretania, Maroko, Palestyna, Somalia, Sudan, Syria, Tunezja i Jemen), RCREEE dąży do przewodzenia energii odnawialnej i inicjatywy i wiedza na temat efektywności energetycznej we wszystkich państwach arabskich w oparciu o pięć głównych strategicznych obszarów wpływu: fakty i liczby, polityka, ludzie, instytucje i finanse.

Projekt RCREEE jest finansowany z wkładów państw członkowskich, dotacji rządowych przekazanych przez Niemcy za pośrednictwem Niemieckiej Współpracy Rozwojowej (GIZ) GmbH  , Danii poprzez Duńską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (DANIDA) i Egiptu poprzez Nowy Urząd ds. Energii Odnawialnej (NREA) . RCREEE jest również finansowany poprzez wybrane umowy za usługi.Ma na celu wspieranie rozwoju energii odnawialnej w szczególności energii wiatrowej oraz Fotowoltaiki, dysponującej budżetem rocznym ok 150 mln $.

 

 

2-4 czerwca 2017 r. Konferencja SII WallStreet 21 (Karpacz).

 

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w Targach Twoje Inwestycje, które odbyły się w dniu 2 czerwca 2017 roku podczas 21 Konferencji Wall Street w Karpaczu.
Konferencja WallStreet, która w dniach 2-4 czerwca 2017 roku odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu i której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przyciągnęła 1000 uczestników oraz  60 partnerów. Podczas konferencji odbyło się  13 paneli dyskusyjnych oraz ponad 40 wykładów. Integralną częścią Konferencji były Targi Twoje Inwestycje, podczas których zaprezentowało się 39 spółek.
Konferencja WallStreet jest wydarzeniem, które od kilkunastu lat wypełnia kalendarz  uczestników rynku kapitałowego w Polsce. Na stałe wpisało się także w cykl kluczowych dla tego sektora przedsięwzięć.  Jest też jednym z najefektywniejszych narzędzi prowadzenia relacji inwestorskich –spółki mają możliwość bezpośredniego kontaktu z inwestorami, partnerami biznesowymi czy innym grupami interesariuszy. G-Energy od 3 lat rokrocznie uczestniczy w bezpośrednim spotkaniu z inwestorami oraz osobami zainteresowanymi Spółką. Podczas tegorocznych Targów przedstawiciele odbyli ponad sto merytorycznych rozmów oraz poinformowali o bieżących wydarzeniach w Spółce.
 
 

7-8 marca 2016 r.  Welconomy Forum in Toruń. Ponad 2 tys. gości z całego świata.

 

Welconomy Forum in Toruń, jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju. Spotkali przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Temat przewodni to innowacje. Kongres rozpoczął się sesją dotyczącą innowacyjności w gospodarce, a poprowadził ją prof. Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Prelegentami byli przedstawiciele największych firm i instytucji w kraju. Powiedzieli na Forum :

Prof. Jerzy Buzek, moderator poniedziałkowej sesji plenarnej powiedział, że o Europie myślimy często w kategorii kryzysu imigracyjnego, ryzyka wyjścia ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii czy agresywnej polityki Rosji. Jednak mieszkańcy biednych krajów świata zazdroszczą nam cywilizacji, którą stworzyliśmy. Jednak powinniśmy być bardziej innowacyjni.

Marszałek Piotr Całbecki: – Na poziomie regionalnym wpiszemy się w Program Morawieckiego, tak by zmienić strukturę gospodarki. Dobrym przykładem są Niemcy, gdzie aż 700 razy więcej firm inicjuje współpracę ze światem nauki niż u nas. Chcemy wspierać zdolnych naukowców i odważnych biznesmenów.

Minister Jarosław Gowin: – W perspektywie funduszy unijnych na badania dotyczące innowacyjnej gospodarki przewidziano aż 50 miliardów złotych. Powstało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W miniony piątek rząd przedstawił projekt Ustawy o innowacyjności, w którym przewiduje się m.in. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i naukowców. Mam poczucie, że ta Ustawa ma jeszcze charakter prowizoryczny. Potrzeba nam śmielszej Ustawy. Taki projekt Ustawy ma się pojawić na przełomie 2016 i 2017 roku.

Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju: – Wydajemy za mało na badania naukowe: poniżej 1 % PKB, zaś większość produktów polskiego biznesu charakteryzuje się niskim zaawansowaniem technologicznym. Nasze wynagrodzenia są niskie w stosunku do PKB. Przed nami wyzwanie, które może zmienić strukturę produkcji i eksportu. To przede wszystkim wysoko przetworzone produkty. Powinniśmy wspierać innowacyjne firmy. Na innowacyjność są pieniądze z Unii Europejskiej, 15 miliardów euro – z trzech programów. Ten pierwszy to program pod nazwą Inteligentny Rozwój, na który przeznaczono 8 miliardów euro. Dwa pozostałe to Program Rozwoju Polski Wschodniej i Regionalne Programy Operacyjne. Ten najważniejszy program to Inteligentny Rozwój. Ma on wspierać badania naukowe i poddawać je komercjalizacji. Niestety, dotąd mieliśmy do czynienia głównie z nietrafionymi pomysłami. Takich było 9 na 10.

Dr Jacek Janiszewski, twórca Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, organizator Welconomy in Toruń podsumował, że forum zgromadziło rekordową liczbę ponad 2 tys. gości z całego świata. – To były konkretne rozmowy na temat współpracy nauki i biznesu, byśmy byli bardziej innowacyjni.
 
 

OSTATNI DZIEŃ ZAPISÓW NA PRAWO POBORU AKCJI G – ENERGY. SPÓŁKA INWESTUJE W BIOPALIWA I DYSTRYBUCJĘ OLEJU

2015-06-01  |  07:00
 
 

G-Energy planuje pozyskać z emisji akcji ok. 3 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na 10 groszy, czyli nieco mniej niż wynosi obecna wycena aktywów spółki na NewConnect. W piątek na koniec dnia akcje spółki kosztowały 13 groszy.

Bujak zaznacza, że sfinansowanie przejęcia Platinum Oil nie jest jedynym celem emisji nowych akcji. Spółka zamierza dokapitalizować inne przejęcia, m.in. w obszarze przetwarzania odpadów pościekowych. Obejmuje to zarówno nowe akwizycje, jak i rozwój już prowadzonych przez spółkę projektów.

– W Polsce nie radzimy sobie ze ściekami, a od 1 stycznia 2016 będziemy płacić olbrzymie kary w UE. Dlatego rozwój tej technologii jest bardzo ważny nie tylko dla naszej firmy, lecz także dla całego kraju, a my chcemy być liderami tych zmian – zapowiada Bujak.

W październiku ubiegłego roku G-Energy zawarło porozumienie o współpracy z Zakładem Produkcyjno-Badawczym Politerm w Katowicach, dzięki któremu rozwija działalność w obszarze przetwarzania odpadów pościekowych na energię.

Jak tłumaczy Bujak, stosowana przez Politerm technologia jest bardzo innowacyjna. W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na nowe metody przetwarzania odpadów pościekowych na paliwo, więc jest to obszar bardzo perspektywiczny. Od przyszłego roku wszystkie odpady ściekowe będą musiały być spalane lub wykorzystywane ponownie. Na składowiska będą mogły trafiać tylko te, których wartość energetyczna jest zbyt mała, by opłacało się je spalać.

G-Energy cały czas zacieśnia współpracę z Politermem i pracuje nad zakupem jeszcze bardziej nowoczesnych i chronionych patentami technologii. Mają one m.in. zwiększyć kaloryczność produkowanego paliwa oraz umożliwić dostosowanie go do unijnych standardów dla biopaliw.

– Planujemy zakupić udziały na wyłączność na patenty, które dają możliwość lepszego, bardziej kalorycznego efektu oraz powodują, że jest to paliwo bio – tłumaczy Bujak. – Poświęcamy sporo środków i czasu na to, żeby doprowadzić badania do końca i żeby prototyp, który już spółka posiada i który przeszedł pozytywnie wszystkie testy, wdrożyć do produkcji wraz z wejściem dyrektywy unijnej, czyli od przyszłego roku.

G-Energy rozwija też działalność związaną z przetwarzaniem odpadów stałych na paliwo.

Jeszcze w ubiegłym roku G-Energy nabyło za 1,3 mln zł 50 proc. udziałów w spółce Bio Technology, która pracuje w województwie zachodniopomorskim nad instalacją przetwarzającą odpady na paliwo ciekłe. W procesie krakingu termicznego szczególnie tworzywa sztuczne, takie jak polietylen i polipropylen, są przekształcane w paliwo. Wartość inwestycji tej spółki to 25,7 mln zł, z czego 10,3 mln pochodzi z środków unijnych. Bujak zapowiada, że projekt zostanie zakończony w listopadzie br.

 

 

ROZMOWA PRZEWODNICZĄCEGO RN G – ENERGY MIECZYSŁAWA KOCHA W BIZNES INFORMACJACH W POLSAT NEWS Z DNIA 06.05.2015

 

ROZMOWA PRZEWODNICZĄCEGO RN G – ENERGY MIECZYSŁAWA KOCHA W INFO BIZNESIE W TVP INFO Z DNIA 05.05.2015

http://https://www.tvp.info/19662336/05052015-1915

 

KOMENTARZ PRZEWODNICZĄCEGO RN G – ENERGY MIECZYSŁAWA KOCHA NA STRONIE GŁÓWNEJ PORTALU www.biznestuba.pl

 

WESZŁA W ŻYCIE USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

komentarz przewodniczącego Rady Nadzorczej G – Energy Mieczysława Kocha:

M Koch 3

 

Od niemal pięciu lat branża OZE czekała na ten akt prawny. I choć nadal zapisy ustawy budzą wiele kontrowersji to jest to dla branży krok do przodu w zakresie legislacji jak i możliwości realizacji inwestycji, pomimo tego, że ustawa nie ma wpisanego celu regulacji.
Ustawa wprowadza nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE, który ma rozpocząć działanie w 2016 roku. Tylko dla małych instalacji prosumenckich będzie obowiązywała taryfa gwarantowana. Ustawa również wprowadza piętnastoletni okres wsparcia dla instalacji OZE. Jednak nadal brakuje istotnych zapisów oraz doprecyzowań dotyczących procesów inwestycyjnych, chociaż by okresu wsparcia dla Inwestycji realizowanych etapowo.

Przeczytaj pełen komentarz:

Komentarz przewodniczącego RN G – Energy Mieczysława Kocha do ustawy o OZE