New Connect

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.02.2014 r. do godz. 18:00

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.02.2014 r. w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przed podjęciem uchwał merytorycznych na wniosek wiodącego akcjonariusza Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęto uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 12.02.2014 r. do godziny 18:00