New Connect

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015

G-ENERGY: Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015 – Bankier.pl

Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.