New Connect

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2017

Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wyniki finansowe