New Connect

Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2018

Raport Roczny nr 5/2019

 

Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Sprawozdanie_Finansowe_z_dzialalnosci_G-Energy_SA_2018_31.05.2019-2

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci2018-3

sprawozdanieBRza2018rok-1

WYBRANE_DANE_FINANSOWE_G-ENERGY_2018_-__30.05.2019-0