New Connect

Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2021

Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Sprawozdanie_z_badania_nJZP_-_na_podstawie_UoR_-_bez_zastrzezen_z_701_-_G-Ene-2

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci2021-3

Wybrane_dane_finansowe_G-ENERGY_2021-0

Sprawozdanie_Finansowe_G-Energy_SA_2021-1

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”