New Connect

Publikacja ogłoszenia w MSiG – Informacja dot. wykonywania prawa poboru

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.01.2013r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13(4130) poz. 922 ogłoszenie Emitenta w związku z publiczną emisją akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Treść opublikowanego w dniu 18.01.2013r. ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Załączniki: