New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku