New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku.