New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku.