New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku.