New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku.