New Connect

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy  posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej

5 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu G-ENERGY:

WyszczególnienieLiczba akcji w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZA% akcji
STARHEDGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
50.004.36850.004.36851,55
Grzegorz Cetera9.964.5169.964.5169,75
Andrzej Braksator5.500.0005.500.0005,67
Pozostali31.531.11631.531.11633,03
Razem 97.000.00097.000.000100