New Connect

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy  posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej

5 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu G-ENERGY:

WyszczególnienieLiczba akcji w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZA% akcji
STARHEDGE S.A.
z siedzibą w Warszawie
50.004.36850.004.36851,55
Grzegorz Cetera10.466.43710.466.43710,79
Andrzej Braksator5.500.0005.500.0005,67
Pozostali31.029.19531.029.19531,99
Razem 97.000.00097.000.000100