New Connect

Kalendarium

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

  • Raporty kwartalne:

– raport za I kwartał 2020 roku, dnia 21.05.2020 roku,

– raport za II kwartał 2020 roku, dnia 14.08.2020 roku,

– raport za III kwartał 2020 roku, dnia 16.11.2020 roku.

  • Raporty roczny:

– raport za rok 2019 – 20.03.2020 roku.