New Connect

Kalendarium

Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne :

– raport za I kwartał 2024 roku, dnia 15.05.2024 roku,

– raport za II kwartał 2024 roku, dnia 14.08.2024 roku,

– raport za III kwartał 2024 roku, dnia 14.11.2024 roku.

 

Raport roczny:

– raport za rok obrotowy 2023 zostanie opublikowany dnia 20.03.2024 roku.

 

Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku z uwagi na planowaną publikację raportu rocznego za 2023 rok w terminie krótszym niż 80 dni od dnia zakończenia przedmiotowego roku obrachunkowego (zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”).

 

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ASO.