New Connect

Łączenie spółek

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ŁĄCZENIU SPÓŁEK:

Drugie zawiadomienie

 

 

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ŁĄCZENIU SPÓŁEK:

Plan połączenia spółek

Ustalenie metody wyboru wyceny

ELKOP Energy S.A. – Oświadczenie o stanie księgowym

ELKOP Energy S.A. – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia o połączeniu Spółek

Hibertus Sp. z o.o. – Oświadczenie o stanie księgowym

Hibertus Sp. z o.o. – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników o połączeniu Spółek

Hibertus Sp. z o.o. – Ustalenie wartości majątku