New Connect

Wyniki finansowe

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku

Raport za 1 kwartał 2023 roku


Raport Roczny za rok 2022


Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 roku


Raport roczny za rok 2021


Raport roczny za rok 2020


Raport roczny za rok 2019


Raport roczny za rok 2018


Raport roczny za rok 2017


Sprawozdanie za rok 2016.


Sprawozdanie za rok 2015.


Sprawozdanie za rok 2014.

 Raporty okresowe 2020.

Raporty okresowe 2019.

Raporty okresowe 2018.


Raporty okresowe 2017.


Raporty okresowe 2016.


Raporty okresowe 2015.


Raporty okresowe 2014.


Raporty okresowe 2013.


Raporty okresowe 2012.


Skonsolidowany raport roczny za rok 2013

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2012

 

Raport roczny za rok 2012