New Connect

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja dr Grażyny Bundyra-Oracz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta podpisana podpisem elektronicznym w dniu 21 października 2020 roku. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji Pani dr Grażyna Bundyra-Oracz podała nowe okoliczności o charakterze zawodowym, które powodują iż dalsze pełnienie przez nią dotychczasowej funkcji Członka Rady Nadzorczej G-Energy Spółka Akcyjna nie jest możliwe. Jednocześnie Pani dr Grażyna Bundyra-Oracz przekazała podziękowania za dotychczasową współpracę oraz iż niezmiernie miło było jej uczestniczyć w dynamicznym rozwoju Spółki. Władzom G-Energy Spółka Akcyjna pogratulowała dotychczasowych osiągnięć oraz złożyła życzenia Zarządowi, a także akcjonariuszom kolejnych sukcesów oraz wzrostu wartości Spółki.

 

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Grażynie Bundyra-Oracz za jego zaangażowanie i pracę, które wniosła w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.