New Connect

Rezygnacja Członka Zarządu.

Zarząd G-ENERGY S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Bujaka o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu rezygnacja Pana Tomasza Bujaka złożona została ze skutkiem na dzień 12 października 2020 roku i podyktowana jest innymi obowiązkami zawodowymi w zakresie wsparcia spółek powiązanych z Emitentem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.