New Connect

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż w dniu 11.02.2014 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnacje z pełnionych przez nich w Spółce funkcji.

Zarząd Spółki pragnie podziękować wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie oraz trud włożony w rozwój Spółki.