New Connect

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż w dniu 11.02.2014 r. dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Koralewski na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki.

Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 14.02.2014 r.