New Connect

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w 28 czerwca 2017 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017 uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017