New Connect

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 lipca 2016 r wraz z informacją o przerwie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku, postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 16.30, nie podejmując żadnej uchwały z kontynuacji porządku obrad. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Defilad 1.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętej uchwały.

Zarząd w załączeniu przekazuje treść uchwały podjętej przez ZWZA Spółki w dniu 8 lipca 2016 r.

G-Energy SA_ZWZA08.07.2016_II część_przerwa