New Connect

Uchwała GPW w sprawie ponownego zawieszenie notowań akcji

Archiwum

 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.11.2012 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1101/2012 z dnia 07.11.2012 r. o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 09.11.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. włącznie.

  Pełna treść Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 08.10.2012 r. informuje, że mimo podjętych przez spółkę działań Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił o przedłużeniu okresu zawieszenia obrotu akcjami Spółki.

  Emitent wskazuje, że w okresie od dnia pierwotnego zawieszenia obrotu akcjami tj. od dnia 08.10.2012 r. dokonana została rejestracja sądowa obniżenia wartości nominalnej akcji Emitenta zgodnie z uchwałą nr 5 NZW z dnia 20.09.2012 r., rejestracja obniżenia wartości nominalnej akcji spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. a także zmiana ilości akcji notowanych w systemie NewConnect, o których to zdarzeniach Emitent informował kolejno raportami bieżącymi 20/2012 z dnia 11.10.2012 r., 27/2012 z dnia 23.10.2012 r. oraz 28/2012 z dnia 27.10.2012 r.

  Zarząd Emitenta wskazuje, że mimo podjętych działań mających na celu zwiększenie płynności akcji Spółki oraz ochronę interesu akcjonariuszy i innych uczestników obrotu, najprawdopodobniej ze względów wskazanych w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 06.11.2012 r. o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 07.11.2012 r. Zarząd GPW S.A. postanowił o przedłużeniu zawieszenia obrotu akcjami Spółki na kolejny maksymalny dopuszczalny okres.

  Zarząd Emitenta oświadcza, że będzie podejmował wszelkie prawem dostępne kroki celem możliwe szybkiego wyjaśnienia sprawy oraz przywrócenia obrotu akcjami Spółki.

   

  Załącznik: