New Connect

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2013r.