New Connect

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów nr 12/2014 z dnia 11.02.2014 r. oraz raportu nr 13/2014 z dnia 12.02.2014r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 11.02.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014r.

Załączniki: