New Connect

Udział Wiceprezesa Zarządu Tomasza Bujaka w konferencji w Kairze (Egipt) oraz wizyta na farmie wiatrowej nad morzem czerwonym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach okresowych Zarząd G-Energy wierzy , że energia odnawialna oraz szeroko rozumiana czysta energia stanowią przyszłość dla naszej planety, która powoli staje się rzeczywistą globalną wioską. Dlatego Zarząd jest otwarty na współpracę z podmiotami z poza granic naszego kraju, w tym wymianę usług, know-how, oraz inwestycje kapitałowe. Z tego też powodu Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Bujak wziął udział w międzynarodowej konferencji w Kairze w dniach lipca 2017 roku w której wystąpił jako prelegent oraz panelista. Organizatorem konferencji były egipska Agencja Rządowa Federation of Egyptian Industries przy wsparciu projektu ze strony Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Egiptu, Włoch, Grecji, Czech i Polski.

Szerzej w zakładce

PRESS