New Connect

WELCONOMY

3 kwietnia 2023 r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki al. Solidarności 1-3 

 

SESJA  INAUGURACYJNA

 

godz. 10:00 – 12:30

 

Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra.

 

Prowadzący: Andrzej Jonas – Założyciel i Redaktor Naczelny „The Warsaw Voice

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Bronisław Komorowski  Prezydent RP w latach 2010-2015

Henryk Kowalczyk – Wicepremier RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Artur Balazs  Minister Rolnictwa w latach 1999-2001

Artur Martyniuk  Prezes Polregio S.A.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Janusz Steinhoff – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001

Józef Wancer – Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polski S.A.

  

O obrotach rzeczywistości społecznej…

  

Prowadzący: prof. dr hab. Michał Kleiber  Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

 

Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

dr Aleksandra Hadzik  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polregio S.A.

prof. dr hab. n. med. hc multi Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

dr hab. Agnieszka Słowikowska, prof. UMK  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

I tura paneli dyskusyjnych

  

godz. 13:00 – 14:30

  

Wielka transformacja energetyczna. Jakie wyzwania przed nią stoją?

  

Moderator: Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu”

 

Prelegenci:

dr Robert Perkowski  Wiceprezes Zarządu PKN Orlen S.A.

dr hab. Justyna M. Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kazimierz Kleina  Senator RP, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Janusz Steinhoff  Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001

Tomasz Tomasiak – Dyrektor Biura transformacji energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Kosma Złotowski  Poseł do Parlamentu Europejskiego

  

Kiedy koniec dekoniunktury w budownictwie i nieruchomościach?

 

Moderator: prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 1999-2005 i 2016-2020

 

Prelegenci:

Marek Michałowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex S. A.

Wojciech Trojanowski  Członek Zarządu Strabag Sp. z o.o.

Ewa Andrzejewska – Zastępczyni Dyrektora Generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Joanna Makowiecka-Gatza – Przewodnicząca Rady Pracodawców RP

Roman Matys – Prezes organizacji pozarządowej „Biuro Inwestycji Międzynarodowych”, Kierownik Wydziału Polityki Inwestycyjnej Administracji Obwodu Lwowskiego w latach 2016-2021

Michał Kijewski – Radca Prawny – Kancelaria Graś i Wspólnicy Sp. k.

  

Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce.

 

Moderator: Marzena Rudnicka  Prezeska Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

 

Prelegenci:

Małgorzata Stanowska – Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Łukasz Salwarowski – Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO

Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

dr Katarzyna Obłąkowska – Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów

  

Jak parlament powinien czuwać nad praworządnością i funduszami z Unii Europejskiej?


Moderator: Krzysztof Kwiatkowski  Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes NIK w latach 2013-2019

 

Paneliści:

Michał Kamiński  Wicemarszałek Senatu RP

Maciej Berek – Główny Legislator Pracodawców RP, w latach 2007- 2015 prezes Rządowego Centrum Legislacji, sekretarz Rady Ministrów w latach 2008-2015

Marcin Bosacki  Senator RP, Ambasador RP w Kanadzie w latach 2013-2016

Andrzej Halicki  Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jerzy Stępień – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

 

Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich 2021-2027

 

Prezentacja Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości

  

II tura paneli dyskusyjnych

  

godz. 15:00 – 16:30

  

Centralny Port Komunikacyjny – Lotnisko Warszawa-Radom oknem na świat.

 

Moderator: Marcin Piasecki  dziennikarz „Rzeczpospolitej” i Redaktor Naczelny „miesięcznika Sukces”, członek Rady Programowej Warsaw Enterprise Institute

 

Paneliści:

Marcin Horała – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. CPK – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Stanisław Wojtera  Prezes Zarządu P. P. „Porty Lotnicze”

dr Artur Bartoszewicz – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Edward Hartwich  Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

dr Anna Midera – Prezes Zarządu Portu Lotniczego w Łodzi

  

Cyberbezpieczeństwo w transformacji cyfrowej.

 

Moderator: Zbigniew Ostrowski  Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Prelegenci:

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009

Krzysztof Dyki  Prezes ComCERT S.A.

Andrzej Halicki – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Cyfryzacji w latach 2014-2015

dr Piotr Przymus – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Marek Zagórski  Poseł na Sejm RP, Minister Cyfryzacji w latach 2018-2020

  

Proste, przejrzyste i stabilne podatki jako metoda wyjścia z kryzysu

 

Moderator: Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu”

 

Paneliści:

Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Paweł Cybulski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2017-2019

Przemysław Ruchlicki – Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

 

Znaczenie kolei regionalnej dla lokalnej gospodarki.

 

Moderator: Tomasz Dominiak  Zespół Doradców Gospodarczych TOR

 

Prelegenci:

Marcin Horała – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. CPK – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Artur Martyniuk  Prezes Polregio S.A.

Iwona Budych  Prezeska Stowarzyszenia Wykluczenia Transportowego

Paweł Rydzyński  Prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu

Krzysztof Zdziarski  Prezes PESA Bydgoszcz S.A.

 

III tura paneli dyskusyjnych

  

godz. 17:00 – 18:30

  

Nowa wizja gospodarki odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla przemysłu żywnościowego w Polsce.

 

Prelegenci:

Krzysztof Baczyński  Prezes Ekopak

Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców

Joanna Kasowska – Dyrektorka Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością – Żabka Polska Sp. z o.o.

Krzysztof Pawiński – Prezes Grupy Maspex Sp. z o.o.

Marek Zagórski  Poseł na Sejm RP, Minister Cyfryzacji w latach 2018-2020 

 

Fakty i mity o podatkach w Polsce.

 

Moderator: Aleksander Serwiński – Doradca Podatkowy – Kancelaria Mentzen

 

Prelegenci:

Artur Soboń  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. UŁa – Ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha

dr hab. Przemysław Litwiniuk – Członek Rady Polityki Pieniężnej

dr Sławomir Mentzen  Doradca Podatkowy – Kancelaria Mentzen

Kamil  Wielewicki – Radca Prawny, Doradca Podatkowy – Kancelaria Mentzen

  

Kolej na kobiety.

 

Moderator: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Prezeska Kobiety w Centrum

 

Prelegenci:

Joanna Burnos –  Założycielka LEADERIS Institute, Członkini Rady Doradczej The Alliance Of Her, Członkini Rady Programowej Europejskiego Kongresu

Paulina Matysiak – Posłanka RP

  

Ministerstwo Chorób czy Ministerstwo Profilaktyki – polityka zdrowotna w świetle wyzwań krajowych i międzynarodowych. 

 

Moderator: dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk – Ekspert w zakresie zdrowia publicznego – Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

Prelegenci:

Tomasz Latos  Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

dr hab. n. med. Andrzej Fal – Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych – Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Hanna Gill-Piątek  Posłanka RP

Dariusz Klimczak – Poseł RP

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja  Prezes Naczelnej Rady lekarskiej w latach 2018-2022

dr n. o zdr. Marcin Mikos  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

prof. dr hab. n. med. i o zdr. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

  

 

AgroWelconomy  

 

Wyzwania dla Współczesnego Rolnictwa

 

13:00  18:00

 

Prowadzenie: Karol Bujoczek

 

Występ orkiestry

  

Otwarcie i powitanie gości – Ryszard Bober Senator RP 

 

Panel I

14:00 – 16:00

 

Sławomir Gacka

Biologizacja w rolnictwie precyzyjnym.

 

Marek Brunka

Praktyczne aspekty stosowania w rolnictwie pożytecznych mikroorganizmów.

 

Grzegorz Kopeć

Gospodarstwa Regeneratywne – Współpraca z Naturą.

 

Tomasz Michalik

Wykorzystanie probiotycznych mikroorganizmów w produkcji ogrodniczej pod osłonami – aspekty praktyczne.

 

Krzysztof Pawiński

Powiązanie producentów surowców z przetwórstwem rolno – spożywczym.

 

Dariusz Sip

Ochrona roślin we współczesnym rolnictwie.

 

Panel II

16:30 – 18:00

 

Paweł Bruderek

Czy istnieje alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin.

 

Marek Reich

Niebieska rewolucja jako alternatywne źródła azotu dla roślin. 

 

Marek Sawicki

Rolnictwo Producentem Energii Odnawialnej. 

 

Ryszard Kierzek

Szanse praktycznego wdrażania niezbędnych rozwiązań we współczesnym rolnictwie.

 

 

4 kwietnia 2023 r.

 

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Al. Solidarności 1-3

 

I tura paneli dyskusyjnych

 

godz. 9:30 – 11:00

 

Wyroby medyczne w praktyce klinicznej lekarza i fizjoterapeuty w świetle obowiązujących regulacji na terenie RP.

 

Moderator: dr n. med. Mateusz Curyło – Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego – Szpital MSWiA w Krakowie

 

Prelegenci:

dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk – Ekspert w zakresie zdrowia publicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Błażej Laska – Dyrektor Działu Ortopedii Warszawskich Zakładów Zaopatrzenia Ortopedycznego S.A.

dr n. med. Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

mec. Tomasz Pęcherz – Członek Zespołu Tematycznego dot. wyrobów medycznych przy Krajowej Izbie Fizjoterapii

dr Marta Podhorecka – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM w Bydgoszczy  

mgr inż. Damian Szubski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu 

 

Jak samorządy radzą sobie z wychodzeniem z kryzysu?

 

Moderator: Dominika Piotrowska  Radna Miasta Golubia-Dobrzynia

 

Paneliści:

Danuta Kędziorska-Cieszyńska – Wójt gminy Brzozie 

Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno 

Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Marek Tański  Prezes Zarządu Agrolok Sp. z o.o.

Paweł Słomski  EDU Up 

  

Medyczny e-commerce nowej generacji. Jak AI pomaga rozwiązać problemy rynku ochrony zdrowia?

 

Moderator: Aleksandra Jakimowicz  Wykładowca Inżynierii Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

 

Paneliści:

Jakub Chwiećko – lekarz, EIT Health InnoStars

Maciej Jankowski – Partner, Kancelaria Prawna Media

Joanna Szyman – CEO NEO Hospital Sp. z o.o.

Karolina Tkaczuk, Phd – Senior Director Innovation and Academic Allianc, Astra Zeneca 

 

UNESCO w służbie ochrony dziedzictwa kultury. Wyzwania i szanse.

 

prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Polskieog Komitetu do spraw UNESCO

Alicja Jagielska-Burduk  Uniwersytet Opolski

dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

 

II tura paneli dyskusyjnych

 

godz. 11:00 – 12:30 

 

Być jak…młody Kopernik.

 

Moderator: dr Łukasz Kosiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

Prelegenci:

Elżbieta Piniewska  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego

Dorota Braziewicz – Dyrektor Programu Explory

Zuzanna Michalska – Centrum Nauki Kopernik

Marek Rauchfleisz – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

  

Nowe trendy na rynku pracy w 2023 roku.


Moderator:  dr Joanna Nieżurawska – Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prezeska Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (MIERO),

 

Paneliści:

dr hab. Anna Dziadkiewicz –Wykładowca w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, współautorka wielu strategii m.in. Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu

Piotr Juchniewicz – Wiceprezes Zarządu spółki Largo Business Solutions, prawnik, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej oraz trener biznesu

Aleksandra Łukomska – Smulska – przedsiębiorca i społecznik na rzecz small biznesu oraz kobiet polskich

dr Jarosław Oczki – Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kamil Sobolewski – Główny Ekonomista Pracodawców RP

dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG  Wykładowca w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Zmiany unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody i ścieków. 

Wyzwania dla gmin i sektora usług wodno-ściekowych.

 

Moderator: Dorota Jakuta – Prezeska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w latach 2011-2020

 

Prelegenci:

Piotr Borowiec – Główny Specjalista Wydziału Zaopatrzenia Ludności w Wodę, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury

Bartosz Łuszczek – Dyrektor ds. Technologii i Innowacji  Wodociągi Miasta KrakowaS.A. , przedstawiciel IGWP w Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków

Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Paweł Sikorski – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

  

III tura paneli dyskusyjnych

  

godz. 13:00 – 14:30

 

Rządy sztucznej inteligencji. Jak algorytmy przewidują potrzeby konsumentów i wyznaczają trendy?

 

Moderator: Aleksandra Jakimowicz  Wykładowca Inżynierii Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

 

Paneliści:

Maciej Benderski – Wykładowca – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Marta Kaleńska – Ekspert Pracodawców RP, Teldok

Anna Kieszkowska-Grudny, Phd – Wykładowca- Akademia Leona Koźmińskiego, CEO, Minds of Hope

Justyna Spytek – wykładowca, Client Success Director, Circlewise

Sebastian Urban – Kancelaria Prawna Media

  

Samorządy lokalne w perspektywie starzenia się mieszkańców.

 

Moderator: Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny Ogólnopolskiego Głosu Seniora

 

Paneliści:

Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej

Kordian Kulaszewicz – Prezes Fundacji Adaptacja

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Zastępca Wójta Gminy Kolbudy

Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego 

 

Sieć przedsiębiorczych kobiet na obszarze wiejskim.

 

Moderator: Agnieszka Odachowska – Prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

 

Prelegenci:

Dorota Róża Chałat  Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Radzie Miejskiej w Koszalinie, Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Koszalinie i Prezeska Stowarzyszenia ERA Kobiet w Koszalinie 

Dorota Ekiert  Właścicielka firmy DF Doradztwo Finansowe

Katarzyna Kosno – Prezeska Stowarzyszenia Skansen, Wicepełnomocniczka
Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Agnieszka Tarouquella-Levitan – Współprowadząca Fundację Perspektywa

Grażyna Zaremba-Szuba – Prezeska i założycielka LGD CIW w Łobzie,
Prezeska Stowarzyszenia Tradycja 

 

 

AgroWelconomy

  

Kobiety w Centrum – kobiecy potencjał i jego różne aspekty.

  

„W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom”

 

(Madeleine Albright)

 

Prowadzenie:

Magdalena Sobkowiak

Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”

 

10:00 – 10:10

Agnieszka Kłopotek 

Radna Wojewódzka,Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” Oddział Kujawsko-Pomorskie

 

Otwarcie i powitanie gości.

10:10 – 10:30 

 

Magdalena Sobkowiak

Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”, była dziennikarka i korespondentka Wiadomości w Brukseli. Pracowała w TVP i w Polsacie. Certyfikowany urzędnik unijny z zakresu komunikacji. Pracowała w KE w Brukseli jako speechwriter.

  

Kobiety w życiu społecznym i politycznym – kaprys czy potrzeba?

 

10:30 – 10:45

Agnieszka Kłopotek

Radna Wojewódzka,Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” Oddział Kujawsko-Pomorskie

  

Nierówności płci w różnych aspektach życia – fakty i mity.

 

10:45 – 11:05

Iwona Karolewska

sekretarz Powiatu Świeckiego, radna Rady Miejskiej w Świeciu, Przewodnicząca komisji prawa i praw obywatelskich.

 

Siła kobiet w polityce.

 

11:05 – 11:25

Hanna Jurek

Dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej w Świeciu

 

Być mamą szczęśliwego dziecka, co gdy doświadcza ono przemocy?

 

11:25 – 11:40

Katarzyna Wojciechowska

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, seksuolog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy w trakcie certyfikacji. 

 

Czy trudno jest dzisiaj być kobietą spełnioną?

 

11:40 – 12.00

Joanna Burnos

Wykładowczyni Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Inicjatorka i autorka programu MBA Women in Leadership. Przedsiębiorczyni, mówczyni i trenerka. Specjalistka w zakresie przywództwa, różnorodności i inkluzywności.

 

Budowanie marki osobistej

 

Potencjał turystyczny aktywnej edukacji historycznej

 

godz. 12:00 – 14:00

 

Moderator: Jacek Rakoczy – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym, Wydział Nauk Historycznych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Prezentacja: Mateusz Sosnowski – Wdecki Park Krajobrazowy

 

Paneliści:

Daniel Siewert – Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Agnieszka Kowalkowska – Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

Aleksandra Mierzejewska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Mariusz Ciszak – przedsiębiorca branży archeologicznej,  Ciszak&Ciszak sp. z o.o.

Jan Powierski – przedsiębiorca branży turystycznej, Dwór Venedów, Vened Jan Powierski