New Connect

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 27.07.2013 r. wygasa zawarta ze spółką SALWIX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, umowa z dnia 02.05.2012 r. na mocy której SALWIX Sp. z o.o. pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w okresie ostatniego roku.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż obowiązek wynikający z § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie korzystania przez Emitenta z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu, z dniem 27.07.2013 r. zostanie przez Emitenta wypełniony.
Emitent wyjaśnia, że zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu pierwszego notowania akcji Emitenta tj. dnia 27.07.2012 r. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przewidywał obowiązek korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres jednego roku