New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2012 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13.12.2012 r.

Akcjonariusz: ELKOP S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 30,09 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 34,28%

Akcjonariusz: FON S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.050.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.050.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 18,77 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 21,38 %

Akcjonariusz: ATLANTIS ENERGY S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 800.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 800.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 4,92 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 5,61%

Akcjonariusz: ATLANTIS S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2.865.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.865.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 17,63 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 20,09 %

Akcjonariusz: FON ECOLOGY S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 800.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 800.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 4,92 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 5,61%

Akcjonariusz: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.249.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.249.500
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 7,69 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 8,76 %