New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r.

Akcjonariusz: ELKOP S.A. Chorzów
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 30,09 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 39,83 %

Akcjonariusz: FON S.A. Płock
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.087.159
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.087.159
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 19,00 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 25,15 %

Akcjonariusz: ATLANTIS S.A. Płock
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.050.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.050.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 18,77 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 24,84 %

Akcjonariusz: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Płock
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.249.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.249.500
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 7,69 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 10,18 %

Art. 70 ust. 3 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz. U 05.184.1539)