New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2012 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.09.2012 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Chorzów Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 40,00 % Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 45,79 % Akcjonariusz: FON S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 6.100 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.100 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 18,77 % Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 21,49 % Akcjonariusz: FON ECOLOGY S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.600 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.600 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 4,92 % Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 5,64 % Akcjonariusz: ATLANTIS S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 6.087 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.087 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 18,73 % Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 21,44 % Akcjonariusz: ATLANTIS ENERGY S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.600 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.600 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 4,92 % Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 5,64 %