New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 15.311.047
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 15.311.047
Udział w ogólnej liczbie głosów [%:]: 94,22 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %