New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ 25.06.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz: ELKOP S.A. w Chorzowie
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4.890.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 30,09 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 37,08 %

Akcjonariusz: FON S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.056.291
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.056.291
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 18.81%
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 23,18 %

Akcjonariusz: ALANTIS S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.050.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.050.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 18.77%
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 23,13 %

Akcjonariusz: FON ECOLOGY S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 940.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 940.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 5,78 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 7,13 %

Akcjonariusz: Investment Friends Capital S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.249.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.249.500
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 7,69 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 9,48 %