New Connect

Wznowienie obrotu akcjami ELKOP ENERGY S.A.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 07.03.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie wydał komunikat w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta począwszy od dnia 08.03.2013 r. na zasadach opisanych w uchwale Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 z dnia 29.01.2013 r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 29.01.2013 r. oraz w Komunikacie Zarządu GPW S.A. opublikowanym raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 29.01.2013 r.

Jednocześnie Zarząd ELKOP ENERGY S.A. informuje, że kurs odniesienia dla akcji Emitenta zostanie wyznaczony na technicznym poziomie 0,01 zł.

Pełna treść komunikatu Zarządu GPW S.A. z dnia 07.03.2013r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: