New Connect

Zawarcie umowy z K-Invest 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Projektant) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy spółką K-Invest z siedzibą w Warszawie (Zamawiający)- inwestorem kompleksu biurowo-usługowego w Warszawie przy ulicy; Ząbkowska, Markowska, Białostocka w dzielnicy Praga-Północ.

Przedmiotem Umowy są zadania polegające na wykonaniu kompletnych usług projektowych oraz wykonawczych dotyczących remontu stacji gazowej średniego ciśnienia należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa znajdującej się na terenie działki bezpośrednio przylegającej do Kompleksu Centrum Praskie Koneser.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności Zadania, polegające na: 

  • wykonanie kompletnego i ostatecznego projektu budowlanego, wykonawczego, warsztatowego, wykonawczego architektonicznego na podstawie którego będzie można wykonać modernizację stacji zgodnie z obowiązującym prawem i wymogami gestora sieci – Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie.
  • przeprowadzenie remontu stacji wg wykonanego przez G-Energy projektu; szczegółowy zakres robót oraz ich terminy zostaną określone w odrębnej umowie.

G-Energy będzie przysługiwało wynagrodzenie – płatne w euro – w wysokości 35 000 EUR (trzydzieści pięć tysięcy euro). Rozpoczęcie prac projektowych rozpocznie się 6 sierpnia 2019 roku. Zakończenie prac nastąpi 30 listopada 2019 roku.

Projektant zobowiązał się także do wykonania prac projektowych przy czy suma prac wyniesie nie mniej niż 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych).

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.